Dịch vụ xin giấy phép cơ sở kinh doanh

Dịch vụ xin giấy phép cơ sở kinh doanh

Cở sở kinh doanh có thể là chi nhánh, văn phòng đại diện, kho hàng, địa điểm kinh doanh …

Khi sử dụng dịch vụ thành lập cơ sở kinh doanh của Quang Phúc, chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến công việc cho khách hàng, từ khi khách hàng có ý tưởng thành lập cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH CỦA CỦA CÔNG TY QUANG PHÚC

Sao Vàng cung cấp các dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

 • Thành lập chi nhánh
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • Thành lập địa điểm kinh doanh
 • Thành lập kho hàng
 • Thành lập điểm bán hàng

 

CÔNG VIỆC CỦA QUANG PHÚC KHI THỰC HIỆN  DỊCH VỤ THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH

 • Tư vấn cho khách hàng các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập cơ sở kinh doanh;
 • Hướng dẫn quý khách hàng cung các cấp thông tin và các giấy tờ cần thiết;
 • Sao Vàng sẽ thực hiện soạn thảo các hồ sơ, các biểu mẫu theo quy định;
 • Thay mặt quý khách nộp hồ sơ và giải trình các vấn đề có liên đến nội dung công việc cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả theo ủy quyền;
 • Thực hiện việc đăng bố cáo thành lập cơ sở kinh doanh theo quy định.
 • Làm con dấu cho cơ sở kinh doanh;
 • Làm thủ khai thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh(nếu có)….

 

CÔNG VIỆC KHÁCH HÀNG KHI THỰC HIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH

Khi sử dụng dịch vụ thành lập cơ sở kinh doanh của Quang Phúc, khách hàng phải chuẩn bị và cung cấp các thông tin sau:

 • Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
 • Địa chỉ trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự kiến thành lập;
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập;
 • Ngành nghề kinh doanh của cơ sở kinh doanh;
 • Người đứng đầu cơ sở kinh doanh;